Veel werk verzet in de Natuurtuin op de Natuurwerkdag 2021!

Door de ongeveer 35 deelnemers aan de Natuurwerkdag op zaterdag 6 november jl. is enorm veel werk verzet. De Griend is flink onder handen genomen, paden zijn opgehoogd, akkertjes gespit, woekerende moerasspirea verwijderd om onze orchidee´ën te behouden, struweel is gesnoeid en dat alles op een bewolkte maar gelukkig droge dag in een heel gezellige sfeer.

Onze dank gaat uit naar Albert Heijn Meerzicht die zoals ieder jaar de lunch verzorgde en de Scouting Groep Impeesa Zoetermeer die de partytent weer voor ons neerzette.

Akkertjes spitten
Woekerende moerasspirea uitsteken