Vrijwilligers

Vrijwilligers
Het voortbestaan van de Natuurtuin is sterk afhankelijk van de inzet van een bijzondere groep Vrienden:  de vrijwilligers. Naast de bestuursleden en de leden van de Adviesraad zijn er verschillende groepen vrijwilligers.

Onderhoudsvrijwilligers
De onderhoudsvrijwilligers zorgen voor het overgrote deel van het onderhoud, zoals knotten, snoeien, maaien, wieden e.d. De onderhoudsvrijwilligers werken het jaar rond op dinsdag- en zaterdagochtend van de oneven weken (9.30 – 12.30 uur) in de tuin.
Een of twee keer per jaar worden de onderhoudsvrijwilligers aangevuld met de Knotgroep Meer en Woud voor het grotere onderhoud in de vorm van knotten, vellen van bomen, snoeien van grote struiken e.d. Tijdens landelijke vrijwilligersacties zoals NLdoet en de Natuurwerkdag worden eveneens onderhoudsactiviteiten uitgevoerd. Hieraan nemen meestal enkele tientallen enthousiaste vrijwilligers deel. Geïnteresseerd om samen met andere enthousiaste vrijwilligers de Natuurtuin te onderhouden? Kom eens langs op dinsdag of zaterdag om de mogelijkheden te bespreken. Of stuur een mailtje.

Natuurtuingidsen
Een groepje natuurtuingidsen is al bij 30 jaar actief om bezoekers rond te leiden en hen het unieke van dit stukje Zoetermeerse natuur bij te brengen. Op dit ogenblik is er tenminste één maandelijkse excursie met daarnaast excursies op verzoek, samen goed voor  ongeveer twintig per jaar met een totaal van ongeveer 350 deelnemers. De huidige groep gidsen kan best uitbreiding gebruiken. Meer informatie via een van de huidige gidsen of via de mail.

Inventariseerders
Regelmatig worden allerlei planten en dieren in de Natuurtuin geïnventariseerd. Vaak gebeurt dat spontaan door specialisten (paddenstoelen, waterbeestjes) of worden mensen door het bestuur gevraagd (planten, hommels). De resultaten van deze inventarisaties zijn meestal op de website terug te vinden.

Publiciteitsvrijwilligers
Werkzaamheden voor de website, Facebook, het fotoarchief en de perscontacten.

Beleidsplan vrijwilligersbeleid
De gemeente Zoetermeer kent een vrijwilligersbeleidsplan, waarin de plaats van vrijwilligers in een team duidelijk wordt omschreven. Het beleid moet in duidelijke en praktische afspraken worden uitgewerkt. Het doel van afspraken die met vrijwilligers worden gemaakt, is een duidelijke en eerlijke samenwerking die op papier is omschreven. Daarom wordt met iedere vrijwilliger een schriftelijke overeenkomst gesloten.

Verzekering
Een vrijwilliger kan aanspraak maken op de vrijwilligersverzekering van de gemeente Zoetermeer. Als er wat met de vrijwilliger gebeurt tijdens het werk en alle veiligheidsregels in acht zijn genomen, dan valt de vrijwilliger onder de WA-verzekering van de gemeente. Deze verzekering treedt in werking wanneer de vrijwilliger geen andere dekking heeft.

Aanmelding als vrijwilliger
U kunt zich hier als vrijwilliger aanmelden of ons mailen als u eerst meer informatie wilt.