Privacy-protocol

Privacy-protocol  Stichting Vrienden Natuur- en Landschappentuin te Zoetermeer

1.       Om welke persoonsgegevens gaat het bij de Stichting?
1.1.    Bestand gegevens abonnees nieuwsbrieven.
1.1.1      Het emailadres van de abonnee;
1.1.2     Voornaam en achternaam van abonnee, voor zover bekend.

1.2       Bestand gegevens vrijwilligers
1.2.1          Naam, adres en woonplaats van vrijwilliger;
1.2.2          Geboortedatum
1.2.3          Telefoonnummer
1.2.4          Emailadres
1.2.5          Omschrijving taken

2.       Doel van de registratie van persoonsgegevens
Het  doel van de registratie van de persoonsgegevens is:
a.       De communicatie met de abonnees van de nieuwbrieven;
b.      De communicatie met de vrijwilligers
De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruik voor de aangegeven doelen. De communicatie via email vindt plaats door middel van de BCC-faciliteit.

3.       Toestemming voor vastlegging van de persoonsgegevens.
Een abonnee van de nieuwsbrief kan zich zelf aanmelden en afmelden voor de toezending van een nieuwsbrief.
Een vrijwilliger tekent een vrijwilligersovereenkomst, waarin ook is vastgelegd dat hij/zij meldt wanneer hij/zij niet  langer vrijwilligersactiviteiten wil verrichten.
Abonnees en vrijwilligers kunnen wijzigingen en rectificaties doorgeven.
Gegevens worden niet aan derden doorgeleverd.

4.       Bewaringstermijn
De bewaring van de persoonsgegevens geschiedt uitsluitend voor de periode dat men abonnee of vrijwilliger is. De Stichting Vrienden is een privaatrechtelijk rechtspersoon, waarvoor de wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn

5.       Verantwoordelijkheden privacybeleid
Binnen het bestuur heeft de  voorzitter de verantwoordelijkheid voor het communicatiebeleid en hebben de coördinatoren gidsen en  onderhoud  de verantwoordelijkheid voor de communicatie met de vrijwilligers.