ANBI-gegevens, beleidsplan en jaarverslag

ANBI- gegevens

Sinds 1 januari 2021 zijn grote ANBI’s verplicht om hun gegevens te publiceren via een standaardformulier, ingevuld op basis van de jaarcijfers 2020. Hier treft u de gegevens van de Stichting Vrienden Natuurtuin Zoetermeer.

Beleidsplannen

Kerndocument Natuurtuin 2015.
Visie op toekomstige ontwikkelingen Natuurtuin
Beheerplan 2016.

Jaarverslagen en projectplannen

Jaarverslag 2015/2016
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2020