Veiligheidsbeleid voor onderhoud groenbeheer

Doel
In het veiligheidsplan van de Stichting zijn de verschillende activiteiten in het beheerwerk en de daarmede verbonden risico’s beschreven en zijn aanwijzingen opgenomen voor een veilige uitvoering en voor het minimaliseren van de risico’s die verbonden zijn aan het werk.
Met het veiligheidsplan wil de Stichting tevens invulling geven aan haar verantwoordelijkheden als opdrachtgever in het kader van de Arbowet.
Het Veiligheidsplan wordt beschikbaar gesteld aan alle vrijwilligers en is beschikbaar op de website van de Stichting.

Veiligheid
Belangrijk is dat iedereen zich altijd goed aan de regels houdt. Die regels zijn tamelijk vanzelfsprekend.
Basisregel: gebruik je gezonde verstand én je ogen.

Organisatie
Het groenbeheer wordt uitgevoerd door de beheerder en een groep van 20 vrijwilligers. De groep vrijwilligers wordt aangestuurd door de coördinator. De vrijwilligers zijn actief op de dinsdag- en zaterdagmorgen in de oneven weken en op speciale werkdagen. Dit zijn een zaterdag in januari wanneer de vrijwilligers van de Knotgroep Meer en Woud komen zagen en snoeien, de eerste dinsdag in februari wanneer de vrijwilligers van de Knotgroep Meer en Woud komen voor onderhoud aan de griend, de NLdoetdag in maart en de Landelijke Natuurwerkdag. Daarnaast kunnen incidenteel extra werkzaamheden worden gepland.

De werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd worden door de beheerder en de coördinator vastgesteld en door de coördinator tijdig gecommuniceerd met de vrijwilligers.

Iedere werkdag wordt begeleid door een werkbegeleider. De werkbegeleider is een ervaren bestuurslid of een ervaren vrijwilliger.

thumbnail of Veiligheidsplan Groenvrijwilligers1[23910]

Veiligheidsplan Groenvrijwilligers