Vrienden

De Natuur- en Landschappentuin Zoetermeer, onderdeel van het Westerpark, is eigendom van de gemeente Zoetermeer. Het gebied wordt mede beheerd door vrijwilligers van de Stichting Vrienden van de Natuur- en Landschappentuin te Zoetermeer. Er zijn (begin 2021) gesprekken gaande om het beheer vrijwel geheel over te nemen. De gemeente zou dan de verantwoordelijkheid blijven dragen voor het grote infrastructurele beheer van de dijken, watergangen e.d. Tevens zou de gemeente jaarlijks een vast bedrag beschikbaar stellen voor de kosten van onderhoud dat niet door vrijwilligers kan worden uitgevoerd.

De Natuurtuin Zoetermeer is er voor natuurbelevers, natuuronderzoekers, doeners die aan het onderhoud willen meewerken, leergierigen, stagiairs in het groen en allen die geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen van natuur en landschap in en om Zoetermeer.

De Stichting Vrienden heeft natuurbeheer en natuureducatie als (dubbele) doelstelling. Daarbij speelt ook het element van passieve recreatie een rol. De Stichting wil met haar activiteiten mensen binden aan de natuur én aan elkaar. Dit doet zij onder meer door het samenbrengen van mensen en organisaties – de Vrienden – die deze doelstelling onderschrijven en die het belangrijk vinden dat de Natuur- en Landschappentuin als een parel in de natuur van Zoetermeer wordt gezien en beheerd. Zij hebben hart voor de kernwaarden van de tuin: de verschillende landschappen, de eigen waterhuishouding en de biodiversiteit van de flora en fauna. De doorontwikkeling van de levensgemeenschappen in de tuin staat hoog in het vaandel van de vrienden.

Tot nu toe is er geen structuur aangebracht in de organisatie van de Vriendengroep. Dit met uitzondering van hem die actief meewerken als vrijwilligers. Het bestuur van de stichting verwacht hier in de loop van het jaar 2021 nadere stappen in te zetten. Van Vrienden wordt dan ook geen financiële bijdrage (contributie) gevraagd.  Maar omdat de stichting Vrienden Natuurtuin voor het beheer, de educatieve activiteiten en de begeleiding van de vrijwilligers regelmatig uitgaven moet doen, is financiële steun nu ook al zeer welkom. Elk bedrag telt mee!

Onze Triodos-betaalrekening is NL93 TRIO 0391 0314 57 t.n.v. Natuurtuin*.

Om op de hoogte gehouden te worden van de activiteiten en ontwikkelingen kunnen potentiële Vrienden zicht aanmelden voor de Nieuwsbrief.

U kunt u hier aanmelden als vriend.

*let op: de letter O van TRIO met daarachter de 0 (nul) van het banknummer leidt wel eens tot typefouten in overschrijvingen die vervolgens niet uitgevoerd kunnen worden.