Rondwandeling Natuurtuin op zondag 27 november 2022

Komende zondag kunt u weer deelnemen aan de maandelijkse rondleiding door de Natuurtuin. Deskundige gidsen vertellen u van alles over dit unieke stukje groen in het Westerpark. De wandeling die ruim een uur duurt is gratis. Verzamelen om 14.00 bij de picknicktafel tegenover de plek waar het Westpunt stond. (Ingang Westerpark via de Turfberg, op de borden richting Natuurtuin/Westpunt volgen. Let op: vanaf de ingang Turfberg is de brug naar het verzamelpunt tijdelijk afgesloten. Als u de gele omleidingsborden volgt, komt u via een andere brug na een paar honderd meter bij de picknicktafel.)

Nu het maaien van het hoge riet gedaan is en de bomen hun blad verliezen, zijn de verschillende landschapstypen van de Natuur- en Landschappentuin duidelijk te zien. Ze geven een beeld van de verschillende soorten landschappen in en om Zoetermeer voordat het dorp de stad werd die het nu is. Maar het is geen stilstaand beeld. Door de wisseling der seizoenen, ingrepen van de mens, maar ook door de komst van nieuwe dieren blijven natuur en landschap aan verandering onderhevig.

Zo kun je tegenwoordig – als hij af en toe boven water komt – de rode Amerikaanse rivierkreeft in de Natuurtuin waarnemen. Dat is een kleine kreeftensoort die goed gedijt in stilstaand of langzaam stromend zoet water. Zoals de naam al doet vermoeden, kwam deze soort van oorsprong niet in Europa voor. Mogelijk heeft iemand er ooit een paar in een sloot gezet omdat hij er teveel had in zijn aquarium. In ons land worden ze inmiddels vooral aangetroffen in Noord- en Zuid-Holland en Utrecht.

Ook de rode Amerikaanse rivierkreeften beïnvloeden hun omgeving. Ze voeden zich met andere kleine waterdieren en waterplanten. Het evenwicht in en de aanblik van een (natuur)landschap kunnen daar op den duur door veranderen.

Amerikaanse Rivierkreeft

Aanvankelijk had de rode Amerikaanse rivierkreeft in onze streken geen natuurlijke vijanden, maar inmiddels blijken meeuwen en waterhoentjes, futen en palingen deze kreeften ontdekt te hebben als voedsel. Af en toe vind je dan ook leeggegeten scharen en schalen in de Natuurtuin. Op de akkertjes en in de Natuurtuin staan sinds enige tijd flinke plassen, het gevolg van water dat door de oever van een nabije sloot heen sijpelt. Dat zou kunnen komen door holen die Amerikaanse waterkreeften in de oever maken, hoewel ze niet de enige zijn die dat doen. Naar de oorzaak wordt gezocht, zodat de doorlatende walkant effectief versterkt kan worden. In de Natuurtuin blijft altijd wat te doen en daar vertellen onze gidsen u graag meer over aanstaande zondag!

Oeverlekkage

De rondleiding is minder geschikt voor gebruikers van rolstoelen. Zij kunnen een deel van de Natuurtuin via een aparte ingang bezoeken. 
Honden mogen de tuin niet in.

Wilt u meer over de Natuurtuin weten kijk dan eens op onze website (www.vriendennatuurtuinzoetermeer.nl) of op Facebook (Vrienden Natuurtuin Zoetermeer).