Lezing op 19 september door ecoloog en onderzoeker grienden Berco Hoegen:

Berco Hoegen, ecologisch adviseur bij Staatsbosbeheer en promovendus Landschapsgeschiedenis aan de Universiteit Groningen houdt dinsdagavond 19 september een lezing in Bibliotheek Forum Zoetermeer (ingang Stadhuisplein 1). De lezing begint om 20.00 uur. Onderwerp zijn grienden: wilgenplantages op land dat te nat was om als akker of weide te gebruiken. In natte gebieden (wetlands), zoals in delen van Zuid-Holland, waren vroeger veel grienden.

Zwaar en slecht betaald werk in nat land
Sinds de middeleeuwen gebruikten boeren het natte land voor wilgenteelt. Het snoeihout daarvan leverde geld op. Het werd voor tal van doeleinden gebruikt, onder andere voor vlechtwerk voor oeverbeschoeiing, manden en als band om houten kuipen bijeen te houden. Het werk van de arbeiders, de griendwerkers, was bijzonder zwaar en verdiende slecht. Ze waren dagen en soms weken van huis en verbleven dan in wilgenhutten.

Verdwijnen en voorzichtige come back van grienden
In de loop van de vorige eeuw verdrong kunststof het wilgenhout. Tegenwoordig is er vanuit milieuperspectief sprake van een voorzichtige come back.

Het Zoetermeerse griend
Zoetermeer telt één griend: de goed florerende wilgenplantage in de Natuur- en Landschappentuin. Deze griend werd in de jaren ’70 aangelegd, toen de wilgentelt in Nederland op een dieptepunt was beland. Telde rond 1900 het griendareaal zo’n 14.000 hectare, tegenwoordig wordt het geschat op 300 hectare. Juist daarom past het griend bij uitstek bij de doelstelling van de Natuur- en Landschappentuin: een indruk geven van de geschiedenis van het landschap rond Zoetermeer en de daarin aanwezige flora en fauna.
Berco Hoegen belicht de rijke en veelkleurige geschiedenis van de grienden en de betekenis voor het leven van de bevolking en de economie.

Natuur- en Landschappentuin 45 jaar
Deze lezing is onderdeel van een kleine reeks lezingen over bijzondere aspecten van de Natuur- en Landschappentuin Zoetermeer, onder de noemer: Hoe kun je een landschap lezen? De Stichting Vrienden van de Natuur- en Landschappentuin organiseert deze lezingen, met medewerking van Bibliotheek Forum Zoetermeer, ter gelegenheid van het 45 jarig bestaan van de Natuur- en Landschappentuin.

Waar: Bibliotheek Forum Zoetermeer, ingang Stadhuisplein 1
Wanneer: dinsdagavond 19 september 20:00 uur
Toegang: gratis
Aanmelden op:  https://bibliotheek-zoetermeer.op-shop.nl/?search=natuur
Inlichtingen: Bert Pol (06-53231764)