RONDLEIDINGEN OP ZONDAG, 22 JULI EN DONDERDAG, 26 JULI

Komende week kunt u meedoen aan twee begeleide rondwandelingen in de Natuurtuin  Zoetermeer. Op zondag, 22 juli is er om 14.00 uur de gebruikelijke excursie  op de vierde zondag van de maand en op donderdag, 26 juli vindt de tweede extra zomerwandeling plaats vanaf 19.00 uur. De wandelingen die gratis zijn vertrekken vanaf ’t Westpunt in het Westerpark. Ze staan onder leiding van een natuurtuingids en duren ongeveer een uur. Ze zijn geschikt voor jong en oud.  U kunt volop genieten van de hoogzomer in het Natuurtuin. Veel laatbloeiende zomerplanten staan in bloei maar ook ziet en hoort u libellen, vlinders, vogels en vissen. De effecten van de hoge temperaturen in juni en juli en de droogte  zijn duidelijk zichtbaar.

 

Ondanks de droogte is de groei op de meeste plaatsen doorgegaan. Het riet staat metershoog en langs de dijkjes staan schermbloemigen zoals de pastinaak en wilde peen volop in bloei.  Op iets minder warme plaatsen staat het ruigklokje  te pronken. En in de lage en natte gedeelten komt u kattenstaart en wilgenroosje tegen. Mossen hebben het moeilijk door de droogte.  Op het nieuwe insectenveldje staan de eind april ingezaaide akkerkruiden volop in bloei. Maar daar is het ook duidelijk dat wat meer regen voor een nog mooier resultaat zou hebben gezorgd. Het is nog volop zomer, maar de polder en de boomgaard zijn al gemaaid. De akkertjes bij de boomgaard zijn een prachtige bron van nectar en stuifmeel voor de honingbijen die dit jaar voor het eerst zijn gestald in de Natuurtuin. Ook zijn de eerste vruchten en zaden alom te zien. De oranje bessen van de lijsterbes lijken ieder jaar eerder te rijpen. De gidsen vertellen er meer over.

De Natuurtuin laat verschillende landschappen zien, zoals het poldertje, het griend, het laagland en de akkertjes. Zij zorgen voor een grote biologische diversiteit aan flora en fauna.

Vanwege het belang van een grote biodiversiteit wil de gemeente Zoetermeer het – overigens vrij grote – aantal wilde  plant- en diersoorten op haar grondgebied tenminste in stand houden en liefst nog iets laten groeien. Zo is zij een actieve deelnemer in de landelijke actie Nederland Zoemt. De Vrienden van de Natuurtuin Zoetermeer werken hier graag aan mee.

 

Deelname is gratis, honden mogen niet mee in de tuin. Een vrijwillige bijdrage is meer dan welkom. Voor rolstoelen en kinderwagens is de tuin helaas minder goed toegankelijk. Weer of geen weer de wandeling gaat door.

Voor groepen en andere belangstellenden is het mogelijk om tegen kleine vergoeding op andere dagen een rondleiding te krijgen.  Voor informa­tie en aanmelding voor een groepswandeling en meehelpen met de werkzaamheden in de natuurtuin, neem contact op via info@vriendennatuurtuinzoetermeer.nl.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de tuin dan kunt u aanmelden voor de nieuwsbrief. Meer informatie vindt u ook op www.vriendennatuurtuinzoetermeer.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *