Dank aan alle vrienden en vrijwilligers!

Al weer twee maanden geleden dat we geconfronteerd werden met de vernielingen van het insectenhotel en de “boerderijmuurtjes”. Een trieste gebeurtenis, waarvoor nog steeds geen redenen voor hebben kunnen bedenken.

Maar deze gebeurtenis heeft tot onze blijdschap heel duidelijke positieve reacties veroorzaakt. Zo konden we de crowdfundingsactie om het herstel te bekostigen snel afsluiten omdat het streefbedrag bereikt was, mede als gevolg van een substantiële bijdrage van de gemeente Zoetermeer.. Daarnaast ontvingen we van diverse kanten bijdragen in natura zoals een tweede insectenhotel aangeboden door Groep Van der Spek dat op deze wijze ter gelegenheid van haar veertigjarig bestaan de eveneens veertigjarige Natuurtuin tot steun wilde zijn.

Zoals één van onze Vrienden opmerkte: “Eén insectenhotel in de fik en twee terug. Een beter gebaar naar de vandalen is niet mogelijk”.

Maar niet alleen de financiële en materiele steun waren voor ons belangrijk, maar de reacties die we van allerlei kanten ontvingen waren hartverwarmend. Zij bevestigden dat de Natuurtuin een bijzondere plaats heeft in de Zoetermeerse samenleving en dat ons werk gewaardeerd wordt. De lokale en regionale media besteedden eveneens bijzonder veel aandacht aan de gebeurtenissen.

De officiële overdracht door de heer Rien van der Spek van het 2e insectenhotel op 15 juni was voor ons een bijzondere gebeurtenis ter afsluiting van een tumultueus voorjaar. Nogmaals dank aan iedereen voor de morele en feitelijke ondersteuning.

Ep Booneman

Hieronder treft u een eerste verantwoording aan van de crowdfundingactie voor het herstel van het insectenhotel en de overige vernielingen in de Natuurtuin.

  Kosten Giften/bijdragen
Donaties via Voor je buurt   1802,00
Fee Voor je buurt 90,10  
Donaties bankrekening   182,50
Bijdrage Gemeente   1500,00 *)
Fee gemeente  75,00  
Natura: 2e Insectenhotel Groep Van der Spek    
Natura: Herstel muurtjes HABO GWW b.v.    
Natura: leveren en leggen Stelconplaten voor plaatsing zeecontainer HABO GWW b.v.    
Natura: eggen insectenweide

J. Glijnis b.v.

   
Natura: insectenkastjes Wando    
Natura: opruim- en herstelwerkzaamheden vrijwilligers    
Totaal 165,10 3484,50

 

*) dit bedrag is toegezegd maar  nog niet ontvangen

Voorgenomen besteding gelden:

Herstel insectenhotel. Het oorspronkelijke insectenhotel had een waarde van circa € 3000. Gelukkig kon een deel van het insectenhotel hergebruikt worden en bleek ook het fundament niet volledig vernietigd. De leverancier van het insectenhotel Heijderhoff b.v. heeft de inhoud van het insectenhotel vernieuwd tegen een gereduceerde prijs. De ontvangen bijdragen dekken de herstelkosten volledig. Mede door de grote bijdragen in natura  blijft er nog een gering bedrag over voor de inrichting van de insectenweide, die naast het insectenhotel ligt.

Tijdens de crowdfunding actie kwam van de Groep van der Spek de toezegging binnen voor de schenking van een 2e insectenhotel dit ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van het bedrijf.

De bijdrage van de gemeente zal worden aangewend voor diverse herstelactiviteiten in de Natuurtuin. Zo is er recentelijk tweemaal een poging gedaan in te breken in het Westpunt en werden sloten en deuren van het Westpunt ernstig beschadigd. De bijdrage van de gemeente is daarom onder meer aangewend voor de aanschaf van een kleine zeecontainer om tuingereedschappen en – materialen beter af te schermen.

De definitieve besteding zal t.z.t. in de Jaarrekening 2018 zichtbaar zijn. Deze wordt gepubliceerd via onze website www.vriendennatuurtuinzoetermeer.nl

Charlotte bekijkt het insectenhotel(foto met toestemming van haar en haar vader)

Vrijwilligers inspecteren nieuw insectenhotel