De landschappen

De Natuurtuin is een bijzonder stukje Westerpark van ongeveer twee hectare groot. Het geeft in het klein een beeld van het landschap in en om Zoetermeer, zoals het nu is en zoals het vroeger was. Voorbeelden hiervan zijn een poldertje met molens, het griend, rietkragen, akkers en bloemrijke hooilanden. De afwisseling van klei en veen in de bodem en de verschillende waterstanden, bepaalt welke planten er groeien en welke dieren er voorkomen.

page_1_image_10

Bloemrijke dijken

De bloemen op de dijken geven kleur aan de Natuurtuin. Denk bijvoorbeeld aan de witte margrieten, het paarse knoopkruid en de gele ratelaar.

 

page_1_image_9Griend

De griendcultuur (= hakhoutplantages van wilgen) is een oude cultuur. De Griendwilgen kunnen goed tegen een natte bodem en overstromingen. Het hout werd vroeger meer dan nu voor het vlechten van manden en het maken van oeverbeschoeiing gebruikt.

 

page_1_image_8

Rietland

Slingerend langs de dijk van de polder gaat een vlonderpad door de rietkraag. Het riet wordt soms nog steeds gebruikt voor het afdekken van daken.

 

 

page_1_image_7Sawa

Het water van de hoge wetering stroomt via terrassen naar het lager gelegen polderslootje. Omdat de terrassen deels onder water staan, lijkt het op rijstvelden, vandaar de naam “sawa”. In het voorjaar ziet het hier wit van de waterkers en geel van de dotterbloemen.

 

page_1_image_6

Veenlandschap

Veen kan ontstaan wanneer plantenresten in het water blijven liggen. Deze hopen zich op waardoor het gebiedje langzaam aan land wordt.

 

 

page_1_image_5

Polder

Een polder is een laag, met dijken omgeven stuk land waarbinnen men de waterstand kan regelen. Twee molentjes zorgen voor de waterstand in de polder.

 

 

page_1_image_4

Verwilderingshoek

Eén hoek in de Natuurtuin is sinds de aanleg bewust niet meer beheerd zodat de natuur zijn gang kan gaan en er uiteindelijk bos ontstaat.

 

 

page_1_image_3

Bosranden

In een goed ontwikkelde bosrand wisselen struiken, bomen en kruiden die van schaduw houden elkaar af.

 

 

 

page_1_image_2

Oude boerenhoeve

Bij een oude boerenhoeve hoort een boomgaard, akkertjes en een klein bosje. De muren zijn begroeid met verschillende muurplanten omdat het metselwerk van deze oude muren kalkrijker is dan tegenwoordig.

 

 

page_1_image_1

Water

De Natuurtuin heeft een eigen watersysteem. Het water van de poldersloot wordt door de molens opgepompt naar de hoger gelegen wetering. Het water sijpelt vervolgens via de sawa naar de lager gelegen poldersloot.