Zondag 22 augustus: maandelijkse rondleiding met gids in de Natuurtuin

Deskundige gidsen leiden u rond door de steeds weer boeiende en afwisselende Zoetermeerse minilandschappen waar de zomer nog volop aanwezig is, maar ook de voorbodes van de naderende herfst zichtbaar zijn. Ook laten ze zien hoe de vrijwilligers keihard werken om de verruiging die in het voorbije bijzonder uitbundige groeiseizoen toesloeg te beheren. Verzamelen om 14.00 uur bij het informatiebord waar het ’t Westpunt stond.

Het lijkt wel of dit jaar de planten veel groter en hoger zijn dan andere jaren. Zeker na enkele heel warme en droge zomers is dit heel goed zichtbaar. Insecten genieten hiervan volop. Dit is niet alleen zichtbaar bij de drie insectenhotels. (Bij het ondergrondse onderkomen staat sinds kort een nieuw informatiebord.) Ook in de griend waar het koninginnekruid en de engelwortel volop bloeien, zijn bij zonnig weer ettelijke insecten, waaronder diverse vlindersoorten te bewonderen.  Vruchten en bessen zoals die van de Gelderse roos en de gele kornoelje  zorgen voor voedsel voor de vogels. De bejaarde fruitbomen hebben hun zomersnoei weer achter de rug. En voor de bezoekers is dit alles een lust voor het oog.

Aanmelden voor de rondleiding is niet nodig. Indien nodig worden de deelnemers verdeeld over twee of drie groepjes. Kinderen zijn meer dan welkom. Deelname aan de wandeling is gratis. Honden mogen de natuurtuin niet in, ook niet aangelijnd. De excursie is niet  geschikt voor rollators,  rolstoelen, en kinderwagens. Voor gebruikers van deze vervoermiddelen is (een deel) van de  natuurtuin wél goed toegankelijk via het hek tussen de brug en de picknicktafel.

Op maat toegesneden rondleidingen voor privégroepen zijn mogelijk tegen een kleine vergoeding. Meer informatie via info@vriendennatuurtuinzoetermeer. Hier kunt u ook terecht als wilt meewerken als vrijwilliger.