Weer maandelijkse rondleiding met gids op zondag 25 juli as.

Op zondag 25 juli beginnen we weer met de maandelijkse rondleidingen met gids door de Natuurtuin. Hoewel het seizoen al aardig vordert is er nog van alles te zien. Aanvang 14.00 uur. Zoals gebruikelijk is het verzamelpunt het infobord tegenover de plek waar ‘t Westpunt stond.

Vanwege de Coronabeperkingen wordt belangstellenden geadviseerd zich van te voren aan te melden via info@vriendennatuurtuinzoetermeer.nl onder vermelding van het aantal deelnemers. Kinderen tot 12 jaar hoeven niet aangemeld te worden. Dit aanmelden is overigens niet verplicht, maar mocht het totale aantal deelnemers het maximaal toegestane aantal van 24 overschrijden dan hebben zij die zich aangemeld hebben voorrang.