Hervatting maandelijkse rondleidingen, maar eerst … de Midzomeravond rondleiding

Na een gedwongen onderbreking van meer dan een half jaar hervatten de Vrienden van de Natuurtuin hun rondleidingen. De eerste die op het programma staat is de Midzomeravondwandeling op zondag 20 juni om 21.00 uur. Een prachtige manier om te genieten van de avondstemming in de zomerse Natuurtuin. Drie ervaren gidsen zullen klaar staan om ieder een groep van ten hoogste 8 personen te begeleiden. Dit alles Coronaproof.
De maandelijkse rondleidingen op de 4e zondag van de maand beginnen weer op zondag 25 juli om 14.00 uur. 

Vanwege de Coronabeperkingen wordt belangstellenden geadviseerd zich van te voren aan te melden via info@vriendennatuurtuinzoetermeer.nl onder vermelding van het aantal deelnemers en de datum van de gewenste rondleiding. Kinderen tot 12 jaar hoeven niet aangemeld te worden. Dit aanmelden is overigens niet verplicht, maar mocht het totale aantal deelnemers het maximaal toegestane aantal van 24 overschrijdend dan hebben zij die zich aangemeld hebben voorrang.

Zoals gebruikelijk is het verzamelpunt het infobord tegenover de plek waar ‘t Westpunt stond.