Zondag 26 juli: Rondleiding met gids in de Natuurtuin

Op zondag 26 juli om 14.00 uur is er opnieuw de mogelijkheid om onder begeleiding een rondwandeling in de Natuurtuin te maken. Deze wandeling start op het pleintje in het Westerpark waar ‘t Westpunt stond (ingang Turfberg) . Deskundige natuurtuingidsen nemen u mee de tuin in en laten  u zien wat er op dit moment groeit, bloeit, kruipt en vliegt. We wandelen  in kleine groepen van maximaal tien bezoekers en  houden ons natuurlijk aan de anderhalve-meter-regel.

Beemdooievaarsbek
Grote kaardebol

Bekijk de zomerbloeiers zoals Wilde peen, Gele toorts, Pastinaak en Jacobskruiskruid. Langs het water ziet u koninginnenkruid, kattenstaart en moerasspirea. Vooral deze laatste soort is ook dit jaar wel heel uitbundig aanwezig. De insectenweide is met een akkerkruidenmengsel ingezaaid en bloeit nog volop. De witte honingklaver, paarse kaardenbollen,  blauwe cichorei , de gele ganzenbloemen en nog enkele roze bolderikken geven een kleurrijk beeld. Rond de insectenhotels zijn diverse insecten te zien. Bij mooi weer vliegen er volop bijen, hommels en vlinders. Ook de libellen zweven over het water.

Deelname is gratis, honden mogen niet mee in de tuin. Voor rolstoelen en kinderwagens is de tuin helaas minder goed toegankelijk. Ook bij “slecht weer” gaat de wandeling door. Kinderen zijn meer dan welkom.

Voor groepen en andere belangstellenden is tegen een kleine vergoeding mogelijk op andere dagen een rondleiding aan te vragen. Voor informa­tie en aanmelding voor een groepswandeling en meehelpen met de werkzaamheden in de natuurtuin kunt u contact opnemen met Stichting Vrienden van Natuur- en Landschappentuin, mail naar info@vriendennatuurtuinzoetermeer.nl.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de tuin, u kunt u aanmelden voor de nieuwsbrief en meer informatie vindt u ook op www.vriendennatuurtuinzoetermeer.nl.