WINTERWANDELING op 27 januari in de Natuurtuin

Ook in de winter gaan de wandelingen in de Natuurtuin door terwijl de tuin is gesloten tot 15 februari. Op zondag 27 januari nemen de natuurtuingidsen u om 14.00 uur mee vanaf het Westpunt in het Westerpark om via een zij-ingang de tuin in te gaan. Daarna gaat het hek weer op slot.
 
Ook in een tuin in winterse sfeer valt heel wat te ontdekken. Door de tot nu zachte winter bloeien sommige planten nog steeds zoals de dagkoekoeksbloem. Andere echte voorjaarsbloeiers bloeien ook al zoals sneeuwklokje, de hazelaar en de els. Sommige vogels zie je de hele winter in de tuin zoals koolmezen en staartmezen.

In de winter zijn de verschillende landschappen in de tuin goed zichtbaar.

In deze periode vindt ook groot onderhoud plaats. Zo zijn in een hoek van de tuin bomen en struiken die te sterk uit te kluiten gewassen waren, gerooid door vrijwilligers van Knotgroep Meer en Woud en Stichting Vrienden van Natuur- en Landschappentuin. Hier worden opnieuw struiken aangeplant , die zoals oorspronkelijk bedoeld laag gehouden worden, zoals gele kornoelje en struikkamperfoelie. Een deel van de tuin bij de damwand is opgehoogd met grond. Dit om een steeds groter wordende lekkage te stoppen.

Verder wordt een klinkerpad hersteld en doorgetrokken naar een zijingang. Hierdoor wordt de tuin in de nabije toekomst gedeeltelijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Vrijwilligers gaan op dinsdag 5 februari aan de slag in het griend. Dan vindt het jaarlijkse terugzetten  van het griend plaats en een kwart van het griend wordt teruggezet. De takken van wilgen worden gebruikt voor vlechtwerk.

Wilt u meehelpen met de werkzaamheden in de tuin, neem contact op met info@vriendennatuurtuinzoetermeer.nl.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de tuin, u kunt u aanmelden voor de nieuwsbrief en meer informatie vindt u ook op www.vriendennatuurtuinzoetermeer.nl.

U bent van harte welkom om mee te lopen. Deelname is gratis, honden mogen niet mee in de tuin. Voor rolstoelen en kinderwagens is de rondleiding helaas minder geschikt. Ook bij slecht weer gaat de wandeling door. Voor groepen en andere belangstellenden is tegen een kleine vergoeding mogelijk op andere dagen een rondleiding aan te vragen. Voor informa­tie en aanmelding voor een groepswandeling kunt u via de email contact opnemen;  info@vriendennatuurtuinzoetermeer.nl

Nogmaals, het hek gaat achter ons op slot…..dus kom niet te laat…

Verjonging struweel (foto Monique Snoek)
Versterking dijk om lekkages te voorkomen (foto: Monique Snoek)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *