Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn vrienden die participeren in werkgroepen met een eigen aandachtsgebied/specialisatie. Vrijwilligers vormen de kern van het Natuurbeheer en – educatie . We onderscheiden verschillende werkgroepen:

  1. De werkgroep natuurtuingidsen;

Een groepje ‘gemeentelijke ‘ natuurtuingidsen is al bijna 25 jaar actief – sinds 1992 om precies te zijn – om bezoekers op regelmatige basis rond te leiden en hen het unieke van dit stukje Zoetermeerse natuur bij te brengen. Op dit ogenblik is er tenminste één maandelijkse excursie met daarnaast excursies op verzoek. Ongeveer twintig per jaar met een totaal van ongeveer 300 bezoekers. De groep telt op het ogenblik acht vrijwilligers, wat eigenlijk te weinig is. Ze zijn opgeleid door de gemeente en de meeste van hen volgden de IVN Natuurgidsencursus . Het waren de Natuurgidsen die een paar jaar geleden aan de bel trokken bij de gemeente om aandacht te vragen voor de staat van onderhoud van het gebied. Uitbreiding van hun aantal is dringend gewenst.

  1. Klein onderhoud in de natuur(knotten, snoeien, maaien e.d.).

De werkgroep klein onderhoud is nog in oprichting, maar informeel is er al het nodige georganiseerd om het klein onderhoud te verzorgen. Er is een informele afspraak met de Knotgroep Meer en Woud om jaarlijks het grotere onderhoud te verzorgen in de vorm van knotten, uitdunnen van bomen, snoeien van grote struiken e.d.

Verder zorgt een kleine groep voor het onderhoud van de grienden en is er een afspraak voor het snoeien van de fruitbomen. Via NL Doet en de Natuurwerkdag zijn eveneens onderhoudsactiviteiten uitgevoerd. Onze vrijwilligers werken om de week van maart tot november op dinsdagochtend en zaterdagochtend van 9.30 uur tot 12.30 uur in de tuin. Spreekt het u aan om samen met andere enthousiaste vrijwilligers de heemtuin te onderhouden? Kom eens langs op dinsdag of zaterdagmorgen in het werkseizoen om de mogelijkheden te bespreken. Of neem contact op met vrijwilligers@vriendennatuurtuinzoetermeer.nl

  1. Werkgroep planten en dieren in kaart brengen (monitoring).

Het betreft tot dusver activiteiten die door specialistische experts worden uitgevoerd. Er is in 2015 een inventarisatie van planten in de tuin opgesteld Zie thema….. Er vindt regelmatig onderzoek plaats naar dieren in de tuin. De onderzoeker heeft toegezegd in de werkgroep te willen participeren.

  1. Werkgroep educatie

De diversiteit van flora en fauna maakt de Natuurtuin Zoetermeer een ideaal terrein voor natuuronderwijs en natuurbeleving. Zowel afzonderlijk als in samenwerking met de natuurtuingidsen worden regelmatig educatieve activiteiten georganiseerd in de tuin. Ook voor kinderen zijn er regelmatig activiteiten. De doelstelling is in samenspraak met onder meer IVN Zoetermeer een educatieve agenda op te stellen voor de tuin.

De Natuurtuin is er voor iedereen in Zoetermeer en omgeving. De communicatiewerkgroep tracht de inwoners van Zoetermeer en omgeving te attenderen op het bestaan van en de activiteiten in de Natuurtuin. De werkgroep is verantwoordelijk voor de website en het facebook-account van de tuin, de free publicity , de nieuwsbrieven en folders.

Kwaliteiten die een vrijwilliger nodig heeft om te helpen bij één van de activiteiten:

  • Affiniteit hebben met de Natuurtuin en de doelstellingen van de Stichting Vrienden.
  • Goede contactuele eigenschappen.
  • Representatief zijn.
  • Op regelmatige tijden beschikbaar zijn.

Beleidsplan vrijwilligersbeleid

De gemeente Zoetermeer, afdeling GSL, kent een vrijwilligersbeleidsplan, waarin de plaats van vrijwilligers in een team duidelijk wordt omschreven.

Het beleid moet in duidelijke en praktische afspraken worden uitgewerkt. Het doel van afspraken die met vrijwilligers worden gemaakt, is een duidelijke en eerlijke samenwerking. Je weet dan wat er van elkaar verwacht kan worden. Afspraken op papier werken het best. Die geven minder misverstanden dan mondelinge afspraken.

Verzekering

Een vrijwilliger kan aanspraak maken op de vrijwilligersverzekering van de gemeente Zoetermeer. Als er wat met de vrijwilliger gebeurt tijdens het werk en alle veiligheidsregels zijn in acht genomen dan vallen ze onder de WA-verzekering van de gemeente.

Aanmelding als vrijwilliger

U kunt zich hier als vrijwilliger aanmelden of door een email te sturen aan vrijwilligers@natuurtuinzoetermeer.nl