Drama op Oudejaarsdag: ‘t Westpunt in vlammen opgegaan

Met verbijstering ontdekten we vandaag dat het Westpunt is afgebrand, naar het er naar uitziet is er sprake van brandstichting in de nanacht van 30 op 31 december. De door een wijkbewoner gewaarschuwde brandweer heeft niets van het gebouwtje en inventaris kunnen redden.
In eerste instantie heerste bij ons een sfeer van verslagenheid. Temeer omdat de door ons geïnitieerde renovatieklus van het Westpunt zijn voltooiing naderde. Dankzij bijdragen van gemeente, Oranjefonds en zusterorganisaties kon dit gefinancierd worden. De buitenkant was inmiddels voltooid. De inzet van onze vrijwilligers door een groot deel van de klus eigenhandig uit te voeren maakte dat ook het interieur aangepakt kon worden. Van al deze inspanningen is dus alleen maar as over! Honderden manuren voor niets! Niet de boosheid maar de droefenis overheerst. Waarom moest dit gebeuren?

Maar we zijn er echter van overtuigd dat met de hulp van de gemeente, zusterorganisaties, Zoetermeerse bedrijven en burgers en onze eigen inzet het zal lukken om tot een vervanging van het Westpunt te komen. Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Natuur- en Landschappentuin Zoetermeer belooft u hierbij daar hard aan te werken.

N.B. Uw bijdragen voor de heropbouw zijn nu al welkom op onze Triodos rekening nummer NL93 TRIO 0391 0314 57 van St. Vrienden Natuur- en Landschappentuin*. Erkend als ANBI-instelling.

*let op: de letter O van TRIO met daarachter de 0 (nul) van het banknummer leidt wel eens tot typefouten in overschrijvingen die vervolgens niet uitgevoerd kunnen worden.

Dit is alles wat er rest……

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *