Bezoekerscentrum het Westpunt

bezoekerscentrum-het-westpunt

De Natuurtuin beschikt over een klein bezoekerscentrum: ’t Westpunt. Het bevindt zich tegenover de ingang van de Natuurtuin. Het heeft als doel het in algemene zin informeren van het publiek.

Dit onopvallende gebouwtje ondergaat dit najaar een volledige ‘make over’ en krijgt een veel opener karakter. Het dak is vernieuwd, open deuren en ramen zorgen dat er weer licht naar binnen kan. Aan de binnenkant worden vloer en keukentje grondig aangepakt. Het initiatief voor de verbouwing komt van de Vrienden van de Natuurtuin in overleg met de Stichting ’t Westpunt.

Het Oranjefonds steunt de Vernieuwing van 't Westpunt

De werkzaamheden worden uitgevoerd door professionele bedrijven samen met vrijwilligers van de Vrienden van de Natuurtuin. Het Oranjefonds en de gemeente hebben in de kosten bijgedragen, maar ondanks dat is er nog een bedrag van ongeveer € 5000 nodig om de verbouwing af te ronden. Doneren kan op NL93 TRIO 0391031457 t.n.v. Stichting Vrienden van de Natuur- en Landschappentuin Zoetermeer, o.v.v. vermelding van ‘Herinrichting Westpunt’.

‘t Westpunt is van 15 februari tot 15 december iedere zondag van 13.00 uur tot 16.30 uur open.
De Stichting Vrienden Natuurtuin werkt samen met vrijwilligers van het IVN en Milieudefensie bij het bemensen van de ’t Westpunt.

Stichting ‘t Westpunt

‘t Westpunt wordt beheerd door een Stichting waarvan het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de organisaties die ‘t Westpunt gebruiken.
De Stichting Vrienden Natuurtuin is één van deze organisaties.