Bezoekerscentrum het Westpunt

bezoekerscentrum-het-westpunt

De Natuurtuin beschikt over een klein bezoekerscentrum: ’t Westpunt. Het bevindt zich tegenover de ingang van de Natuurtuin. Het heeft als doel het in algemene zin informeren van het publiek.

‘t Westpunt is van half maart tot half november iedere zondag van 13.00 uur tot 16.30 uur open.
De Stichting Vrienden Natuurtuin werkt samen met vrijwilligers van het IVN en Milieudefensie bij het bemensen van de ’t Westpunt. Vrijwilligers van de stichting Vrienden zijn er elke vierde zondag van een maand.

Verder kun je elke vierde zondag van de maand gratis deelnemen aan een excursie in de Natuurtuin, onder leiding van speciale Natuurtuingidsen.
Meld je daarvoor om 14.00 uur aan bij ‘t Westpunt!

Stichting ‘t Westpunt

‘t Westpunt wordt beheerd door een Stichting waarvan het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de organisaties die ‘t Westpunt gebruiken.
De Stichting Vrienden Natuurtuin is één van deze organisaties.