NATUURTUIN: ZATERDAGRONDLEIDING AAN HET BEGIN VAN HET WINTERSEIZOEN EN WINTERSE WERKZAAMHEDEN

In tegenstelling tot eerdere berichten zal in 2018 toch nog een rondleiding door de Natuurtuin Zoetermeer plaatsvinden en wel op ZATERDAG, 15 december om 14.00 uur. Tot deze rondleiding is besloten om voor de wintersluiting van 15 december 2018  tot 15 februari 2019 belangstellenden de mogelijkheid te geven kennis te nemen van de recente ontwikkelingen in de Natuurtuin en de daarmee samenhangende onderhoudswerkzaamheden. Natuurlijk zal er ook ruim aandacht worden gegeven aan plant en dier in deze (komende) winterperiode.

De rondleiding staat onder leiding van twee vrijwilligers van de Vrienden van de Natuurtuin Zoetermeer waaronder een natuurtuingids  die ondersteund wordt door een vrijwilliger die  ‘alles’ weet over de onderhoudsplannen.

De wandeling begint om 14.00 uur bij het Westpunt in het Westerpark en duurt ongeveer een uur.

 

Sinds het voorjaar van 2018 zijn de Vrienden van de Natuurtuin verantwoordelijk voor het groenonderhoud van deze Zoetermeerse natuurparel. Zij zijn dus ook belast met het plannen en (laten) voeren van grotere onderhoudsacties. Het is de Vrienden er veel aan gelegen om belangstellenden hierover zo goed mogelijk in te lichten en hun mening te horen.

In de komende wintermaanden staat de Natuurtuin in het teken van onderhoud en verjonging. Zo wordt er op het ogenblik hard gewerkt aan het vervangen en aanpassen van een oud klinkerpad waardoor volgend jaar de Natuurtuin beperkt en gedurende bepaalde tijden opengesteld kan worden voor bezoekers die afhankelijk zijn van een rolstoel of rollator.

 

Verder zal een verwaarloosd struweel naar zijn oude toestand  worden gebracht. Hiervoor moeten enkele bomen worden en een groter aantal struiken worden afgezet waarna een aantal weer kan uitlopen. Nieuwe struiken worden aangeplant.  Ook wordt een aantal zieke essen gekapt.  Tijdens de rondleiding wordt hierover niet alleen nadere informatie verstrekt  maar de deelnemers wordt ook de gelegenheid geboden hun mening hierover te geven.

 

Deelname is gratis, honden mogen niet mee in de tuin. Voor rolstoelen en kinderwagens is de tuin helaas minder goed toegankelijk. Ook bij slecht weer gaat de wandeling door.

Ook in het winterseizoen kunnen groepen en andere belangstellenden tegen een kleine vergoeding mogelijk op andere dagen een rondleiding aanvragen. Vindt u het leuk om mee te werken als onderhoudsvrijwilliger of als natuurtuingids laat dan van uw belangstelling tijdens de rondleiding blijken of neem contact op via info@vriendennatuurtuinzoetermeer.nl. .

info@vriendennatuurtuinzoetermeer.nl.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de tuin, u kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief en meer informatie vindt u ook op  www.vriendennatuurtuinzoetermeer.nl

en op Facebook NatuurtuinZoetermeer.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *