Groot onderhoud in de Natuurtuin op 8, 11 en 26 februari.

Zoals ieder jaar aan het einde van de winter wordt er in de Zoetermeerse parken noodzakelijk jaarlijks onderhoud uitgevoerd. In de Natuurtuin gebeurt dat in overleg met de gemeente door de vrijwilligers van de Knotgroep Meer en Woud en van de Vrienden van de Natuurtuin Zoetermeer.

Op zaterdag 8 februari en op woensdag 26 februari wordt een aantal zieke bomen geveld. Het gaat om essen die aangetast zijn door de essentaksterfte. Ook worden er enkele bomen en struiken gekapt die risico voor de bezoekers betekenen. Tenslotte wordt een aantal bomen en struiken ‘afgezet’ omdat ze te groot worden. Deze bomen en struiken groeien gewoon weer aan.

Op dinsdag, 11 februari vindt het jaarlijkse ‘afzetten’ van de Griend plaats. Eens per jaar wordt een kwart van deze wilgenakker gesnoeid, zoals het in het laaggelegen deel van ons land al sinds eeuwen gebeurt.

Het kan zijn dat op deze dagen een deel van de Natuurtuin om veiligheidsredenen niet of beperkt toegankelijk is.

Hebt u vragen of wilt u meer weten mail dan naar info@vriendennatuurtinzoetermeer.nl

Het vals essenvlieskelkje, de veroorzaker van de essentaksterfte
De Griend, waar jaarlijks een deel van ‘afgezet’wordt.