Natuurwerkdag

Natuurwerkdag 2019

Samen buiten aan de slag voor de wilde bij, vlinder,
zandhagedis of de ijsvogel op de Natuurwerkdag!

Maak zaterdag 2 november broeihopen voor de ringslapen,
vogelwanden voor de ijsvogels of plant bloembollen voor de bijen.
Het is leuk en gezellig om buiten aan het werk te gaan tijdens de
grootste vrijwilligersdagin het groen!

Ga zelf aan de slag voor natuur dichtbij!

Natuur- en Landschappentuin Zoetermeer

De Natuur- en Landschappentuin Zoetermeer ligt midden in het Westerpark. Het gebied dat eigendom is van de gemeente wordt beheerd door de Stichting. Vrienden van de Natuurtuin Zoetermeer.  Het is een uniek gebied met een heel rijke flora en fauna. Kenmerkend is aanwezigheid van diverse lokale en regionale landschappen. In de winter van 2016 is begonnen met een grootscheepse actie om het achterstallig onderhoud weg te werken om het gebied  zijn oorspronkelijke aantrekkelijkheid terug te geven. De werkzaamheden tijdens de Natuurwerkdag 2019 sluiten hierop aan. Ze zijn heel divers.

Ook heel geschikt voor bedrijfsgroepen en verenigigingen

Kinderen vanaf 8 jaar zijn, mits begeleid, meer dan welkom..

Zorg voor stevige en beschermende kleding en schoeisel. Tuinhandschoenen zijn heel nuttig. Mocht je een goede snoeischaar hebben neem hem mee.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan o.m. uit:

– aanleggen hoekje met stinsenplanten

– verwijderen opslag uit verjongd struweel

– verwijderen maaisel van riet- en graslanden

– opschonen van griend

– grondwerkzaamheden zoals het bijwerken van een dijkpaadje

Tijd

Van 10.00 tot 15.30, 2 november 2019

Er is werk voor

Maximaal 35 personen (30 volwassenen en 5 kinderen), er zijn nog 35 plekken (30 volwassenen en 5 kinderen) over.

Locatie

Turfberg 1 Zoetermeer, Zuid-holland

We verzamelen bij

WESTPUNT WESTERPARK ZOETERMEER N 52.05746 E 04.45299, Zuid-Holland

Werkzaamheden en activiteiten voor kinderen

meehelpen en zoeken naar waterdiertjes

Kinderen staan direct onder verantwoordelijkheid van hun ouders

Maatschappelijke stage

Deze locatie is geschikt voor een stage

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Ep Booneman
voorzitter@vriendennatuurtuinzoetermeer.nl
0612080764 en 0793200257

of de provinciale coordinator

Wout van der Slikke
w.vanderslikke@degroenemotorzh.nl
06-51922435

Deze locatie wordt georganiseerd door

Koffie, thee, lunch

Koffie, thee, lunch is aanwezig